7 najlepszych wskazówek, jak zostać świetnym menedżeremW najlepszym wypadku zarządzanie i przywództwo to jedno i to samo. Jednak w większości organizacji te dwie role bardzo się od siebie różnią. Zarządzanie polega na pracy w zespole i wykonywaniu zadań za pośrednictwem innych. Przywództwo polega na inspirowaniu i motywowaniu ludzi do podążania za Tobą poprzez dawanie przykładu. Niezależnie od tego, czy przechodzisz od stanowiska indywidualnego współpracownika do stanowiska menedżera, czy też właśnie awansowałeś na stanowisko kierownicze, poniżej znajdziesz kilka kluczowych wskazówek, jak stać się wyjątkowym menedżerem, który osiąga wyniki. Może Ci się wydawać, że zarządzanie to przede wszystkim procesy i procedury. I tak jest, ale nie w taki sposób, jakiego można by oczekiwać. Jako menedżer musisz skupić się na kierowaniu zespołem w oparciu o wysoki poziom zaufania, uczciwości, przejrzystości i współpracy. Ten artykuł zawiera siedem wskazówek, które pomogą Ci stać się skutecznym menedżerem, który prowadzi swój zespół z pewnością siebie i finezją.

Buduj kulturę współpracy i wzmacniaj pozycję swojego zespołu

Zwiększanie poczucia przynależności i zaangażowania zespołu, a także poziomu jego uprawnień, znacznie poprawi jego ogólną wydajność. Dwukierunkowa komunikacja jest kluczem do budowania silnej kultury współpracy. W takiej kulturze ludzie są zachęcani do dzielenia się swoimi pomysłami i sugestiami, a także czują się swobodnie, prosząc o pomoc.

Podczas budowania kultury współpracy ważne jest, aby: Jednocześnie należy stworzyć pewien poziom odpowiedzialności, tak aby każdy w zespole przykładał się do swoich obowiązków. Nie chcesz tłumić kreatywności i innowacyjności poprzez nadmierną kontrolę. Oczekiwania, cele i role powinny być od samego początku jasno określone z wszystkimi członkami zespołu. Pozwoli to uniknąć nieporozumień i rozczarowań.

Pomóż swojemu zespołowi rosnąć i rozwijać się

Jako menedżer musisz być oddanym profesjonalistą w dziedzinie ciągłego rozwoju. Musisz pomagać swojemu zespołowi w budowaniu jego mocnych stron i pokonywaniu słabości. Musisz pomagać członkom swojego zespołu rozwijać się zawodowo poprzez poszerzanie ich wiedzy i umiejętności. Jednocześnie musisz pomagać członkom swojego zespołu w odnajdywaniu pasji i odkrywaniu ich prawdziwego potencjału. Musisz pomóc im odkryć ich najlepsze cechy, stawiając przed nimi wyzwania, które pozwolą im wyjść poza ich strefy komfortu. Zadaniem menedżera jest stworzenie środowiska, w którym członkowie zespołu mogą się rozwijać.

Oznacza to tworzenie kultury, w której uczenie się i rozwój stają się sposobem na życie dla każdego w organizacji. Może się to wydawać dużym zadaniem. Ale wcale nie musi być przytłaczające. Wystarczy, że podejmiesz zobowiązanie, aby pomóc członkom swojego zespołu w ciągłym uczeniu się i rozwoju. Uczenie się musi stać się priorytetem dla każdego członka zespołu. Dzięki zdyscyplinowanemu podejściu do pomagania członkom zespołu w rozwoju możesz dokonać rzeczywistej i trwałej zmiany.

Organizuj regularne spotkania jeden na jeden z każdym członkiem swojego zespołu

Regularne spotkania indywidualne to najlepszy sposób na utrzymanie kontaktu z każdym członkiem zespołu. Ważne jest, aby regularnie spotykać się z każdym członkiem zespołu i sprawdzać, jak mu idzie. Jest to również okazja do wyrażenia przez nich swoich przemyśleń i obaw. Spotkanie jeden na jeden daje szansę na poznanie każdego członka zespołu na poziomie osobistym. Ten rodzaj spotkania jest przydatny w procesie mentoringu i coachingu bezpośrednich podwładnych.

Jest to również okazja do przekazania pozytywnej informacji zwrotnej. Spotkania indywidualne należy wykorzystywać do zadawania pytań i zachęcania członków zespołu do swobodnych wypowiedzi. Jednocześnie należy być przygotowanym na dzielenie się swoimi przemyśleniami i pomysłami. Podczas regularnych spotkań indywidualnych należy prowadzić pisemny rejestr rozmów z każdym członkiem zespołu. Pomoże to w utrzymaniu organizacji i koncentracji w ciągu całego roku.

Nie bądź wąskim gardłem; deleguj obowiązki i działania

Kiedy byłeś indywidualnym współpracownikiem, mogłeś robić wszystko sam. Jednak jako menedżer nie możesz robić wszystkiego sam. Musisz zrezygnować z działań i zadań, które wykraczają poza zakres Twoich kompetencji. Musisz zrezygnować z tych działań i zadań, które nie należą do Twoich podstawowych obowiązków jako menedżera.

Nie można być wąskim gardłem, robiąc wszystko samemu i oczekując, że zespół osiągnie swoje cele. Należy skupić swoją energię na zarządzaniu ludźmi, projektami i ogólnym kierunkiem rozwoju organizacji. Oznacza to rezygnację z codziennych zadań i czynności, które najlepiej wykonają inni. Przy delegowaniu obowiązków i działań ważne są oczekiwania. Należy jasno określić, czego oczekujemy od każdego członka zespołu. Należy również regularnie sprawdzać, jak wszyscy postępują w realizacji swoich zadań. Należy dać członkom zespołu do zrozumienia, że jesteśmy gotowi do pomocy, kiedy tylko jej potrzebują.

Bądź przejrzysty wobec wszystkich w swojej organizacji

Przejrzystość w relacjach z członkami zespołu i innymi osobami w organizacji pomoże Ci zbudować zaufanie i zdrowe relacje. Ludzie czują się bardziej docenieni i dowartościowani, kiedy wiedzą, czego się od nich oczekuje. Będą też czuli się zaufani, jeśli będą regularnie informowani o postępach w pracy. Przejrzystość można osiągnąć na wiele różnych sposobów. Możesz otwarcie komunikować się z członkami swojego zespołu i z przełożonym. Możesz informować wszystkich o dużych inicjatywach i projektach realizowanych obecnie w Twojej organizacji. Można publikować regularne raporty na temat postępów osiąganych przez zespół. Można organizować spotkania w ratuszu w celu omówienia postępów i wyzwań, a także zachęcać do wyrażania opinii. Kiedy w sposób przejrzysty i otwarty mówisz o tym, co dzieje się w Twojej organizacji, budujesz zaufanie i szacunek, zachęcając do współpracy i komunikacji. Otwarta i przejrzysta kultura będzie przyciągać i zatrzymywać najlepszych pracowników.